Bernad Minet - Jeu, set et match (1988)
Bernard Minet - Juliette je t'aime (1988)
Bernard Minet - Bioman 1 (1988)
Bernard Minet - Bioman 2 Dis-moi Bioman (1989)
Bernard Minet - Bioman 3 est de retour (1989)
Bernard Minet - Les Chevaliers du Zodiaque (1989)
Bernard Minet - Je n'ai pas su te prendre, te comprendre (1990)
Bernard Minet - La Chanson des Chevaliers (1990)
Bernard Minet - Hey jolie petite fille (1990)
Bernard Minet - Winspector (1991)
Bernard Minet - Changer tout ça (1992)