Kero, Tomoyo, Shaolan et Sakura
Kero, Tomoyo, Shaolan et Sakura
Sakura, chaines
Sakura, chaines
Kero et Sakura, fleurs
Kero et Sakura, fleurs
Kero et Sakura, coeur
Kero et Sakura, coeur
Eau et Sakura
Eau et Sakura
Feu et Sakura
Feu et Sakura
Eclair et Sakura
Eclair et Sakura
Class 1-A
Class 1-A
Todoroki et Midoriya, repos
Todoroki et Midoriya, repos
Todoroki, kimono
Todoroki, kimono
Todoroki, glace
Todoroki, glace
Todoroki et Midoriya, lunette
Todoroki et Midoriya, lunette
Todoroki et Midoriya, chibis
Todoroki et Midoriya, chibis
Plus Ultra
Plus Ultra
Nomu, Kurogiri et Shiragaki
Nomu, Kurogiri et Shiragaki
Midoriya
Midoriya
Inko, All Might, Bakugou et Midoriya
Inko, All Might, Bakugou et Midoriya
Present Mic
Present Mic
Midoriya
Midoriya
Kaminari, pikachu
Kaminari, pikachu
Midoriya, vilain
Midoriya, vilain
Iida, Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya, uniforme
Iida, Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya, uniforme
Kaminari, boisson
Kaminari, boisson
Iida, Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya
Iida, Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya
Kaminari et Todoroki
Kaminari et Todoroki